Šventoji Dvasia - tai Amžinasis Gyvenimas

Pamokslo data:
08-09-2017
Tarnautojas:
Paulius Bieliauskas
Vieta:
Visaginas