Tebūnie Tavoji Valia, Viešpatie, nes Tu esi Šventasis

Pamokslo data:
15-11-2017
Tarnautojas:
Arūnas B.
Vieta:
Igliauka